Nieukarana zbrodnia

Prof. Tadeusz Wolsza Od 2008 r. prowadzi badania dotyczące Zbrodni Katyńskiej, postaw dziennikarzy w PRL oraz relacji między sportem a polityką w XX wieku. W dorobku naukowym ma około 250 publikacji. Od kilku lat kieruje redakcją czasopisma Dzieje Najnowsze. Jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.