Gerbiamieji, Brangūs Tautiečiai!

Mes, lenkai, visuomet atsiminsime Katynę. Minime ją ir šiandien, 80-osioms žudynių metinėms sukakus – kitaip negu planavome – virtualios parodos forma, nes ir dabartinio ypatingo laikotarpio metu Katynė mums yra simbolis, be kurio neįmanoma suprasti Lenkijos istorijos. 

Šios vietos pavadinimas primena mums NKVD vykdytą genocidą, daugiau kaip 20 tūkstančių nužudytų mūsų tautiečių. Žudynių aukomis buvo karo belaisviai ir politiniai kaliniai: Lenkijos kariuomenės mobilizuoti atsargos karininkai, Pasienio apsaugos korpuso kareiviai, Valstybinės policijos pareigūnai, tarnautojai. Visokio tikėjimo, profesijų, pažiūrų žmonės, kurie buvo atgimusios valstybės elitas. Jie visi kartu sudarė nepriklausomos Lenkijos Respublikos pilietinę bendriją. Ir už ištikimybę Tėvynei – už atsisakymą pripažinti jos padalijimą tarp sovietinės Rusijos ir hitlerinės Vokietijos – paaukojo savo gyvybes.

Katynė – tai ir lenkų namuose puoselėtos istorinės atminties simbolis, nepaisant pusę amžiaus trukusios nelaisvės ir komunistinio režimo klastojamos istorijos. Su pagarba ir dėkingumu šiandien prisimename visus šios atminties saugotojus. Katynė taip pat yra kovos už tiesą simbolis, kovos, kuri prasidėjo, kai tik buvo atrasti masiniai kapai. Galutinė pergalė šiose grumtynėse atėjo mūsų tautai vėl atgavus laisvę. Suverenia valstybe tapusi Lenkija sugrąžino tiesą apie Katynę į jai deramą vietą tėvynės istorijoje, švietime ir patriotiniame auklėjime. Ir įsipareigojo visados ją saugoti ir puoselėti.

Todėl pagerbkime atminimą aukų, kurios palaidotos Katynėje, Charkove, Miednoje, Bykovnoje ir kitose, taip pat lig šiol nežinomose, vietose. Jų pavardės surašytos virtualiose memorialinėse lentose prie Nežinomojo Kareivio Kapo Varšuvoje. Daugybė jų buvo pergalingo 1920 metų karo su bolševikais, kurio šimtąsias metines netrukus švęsime, veteranai. 1939 metais jie gynė mūsų Tėvynę nuo dviejų totalitarinių imperijų puolimo. Ir visi jie žuvo už Lenkiją. Pagerbkime laisvos Lenkijos Respublikos didvyrius. Ir perduokime jaunajai lenkų kartai jų etosą ir palikimą.

Garbė ir šlovė didvyriams! Amžina atmintis žuvusiems už Nepriklausomą Lenkiją!

Lenkijos Respublikos Prezidentas
Andrzej Duda

Prezydent RP Andrzej Duda